Za plzeňskými hostinci – malý kvíz

S naší milou dobrovolnicí Mgr. Lucií Zýkovou jsme se vydali na komentovanou procházku za plzeňskými hostinci a hotely. Na závěr dostal každý malý kvíz. Zkusíte si jej také?

A) Hotel Central (Ural) se před rokem 1918 nazýval:

1) U Bílého lva
2) U Zlatého orla
3) U Pštrosů

B) Dům u Zlatého anděla v Dominikánské ulici náležel původně klášteru v: 

1) v Teplé
2) v Kladrubech
3) v Plasích

C) Ve stejném domě se konala i první diskotéka v Plzni. Bylo to v roce:

1) 1963
2) 1969
3) 1966

D) Manželka majitele hotelu Continental Emanuela Ledeckého se jmenovala:

1) Eugenie
2) Karolína
3) Marie

E) Pan Martin Salzmann, majitel známého hostince, dodával jako forman plzeňské pivo i do jedné slavné pražské restaurace. O kterou se jednalo:

1) U Tří pštrosů
2) U Pinkasů
3) U Fleků

F) výstavní síň Masné krámy byla otevřena v roce:

1) 1966
2) 1968
3) 1972

G) Hostinec U Kibiců se počátkem 20. století nazýval:

1) Port Royal
2) Port Arthur
3) La Rochelle

 

 

(A-2, B-3, C-2, D-1, E-2, F-3, G-2)