Zahradní slavnost aneb Zahájení TOTEMové sezóny 2023/2024

Na TOTEMové zahrádce se konala již tradiční zahradní slavnost k příležitosti zahájení nové TOTEMové sezóny 2023/2024. Děkujeme všem milým hostům, kteří tu byli s námi a bez kterých by to nešlo – starostovi našeho obvodu Plzeň 4 Tomášovi Soukupovi, místostarostům Ing. Zdeňku Mádrovi, Václavu Beranovi a Ing. Janu Kakešovi, zástupkyním Odboru sociálních služeb MMP, našim lektorům, dobrovolníkům, Zuzce Morkové za krásný hudební vstup, zástupcům spolupracujících organizací a všem našim klientům. Poděkování patří i ostatním, kteří tu s námi být nemohli. To díky vám všem je TOTEM takový, jaký je, krásné místo SETKÁVÁNÍ SE. DĚKUJEME.