Hrátky s češtinou

Od ledna do června se pravidelně scházely pod vedením Mgr. Jany Jelínkové, naší TOTEMové dobrovolnice, dvě prima partičky na kurzech Hrátek s češtinou. Trénovaly paměť, hrály si s češtinou, naučily se nové věci, osvěžily ty zapomenuté a také se hodně nasmály. Lektorka byla skvělá – lidská, profesionální, měla k dispozici řadu originálních pomůcek. Každá z lekcí byla jedinečná.