IT gramotnost

S Ing. Janem Taušlem jsme se zaměřili na IT znalosti a koukli jsme se na zoubek notebookům.