Ke košuteckým jezírkům

Trasa naší vycházky vedla ke Košuteckému jezírku, k Malému Košuteckému jezírku, dále k zoologické zahradě a kilometrovkou ke Kalikovskému mlýnu. Moc jsme si to užili a zase poznali další části Plzně, kam se třeba jen tak běžně nepodíváme.