Mezigenerační setkání s Kytičkou v 50. MŠ

Podruhé ten samý týden, ale tentokráte s dětmi z Kytičky, jsme zavítali do keramické dílny a společně jsme vyráběli dárečky na charitativní jarmark, který bude školka pořádat na začátku dubna.