Mezigenerační setkání s Pohádkou v 50. MŠ

Děti z Pohádky nás tentokráte vzaly do jejich krásné keramické dílny..