Mölkky v Habrmannově parku

Naše Mölkky v Habrmannově parku.. Protažení, vzájemná motivace, legrace, radost, popovídání si..