O plzeňských sídlištích

Kdysi tři samostatné vesnice a dnes tři známá sídliště. To jsou Doubravka, Skvrňany a Bolevec. O osudech a příbězích vepsaných do staré historie těchto míst, tak i o současnosti a nedávné minulosti spojené s výstavbou samotných sídlišť jsme si povídali s Lukášem Houškou.