Podkarpatská Rus a Malopolsko

S Jarmilou Kriegerovou jsme se tentokráte vypravili do Podkarpatské Rusi a do Malopolska. Viděli jsme zemi velkých kontrastů, panenské přírody, kulturních památek a také stopy Čechů, kteří v těchto končinách žili nebo tvořili. V Malopolsku jsme poznali „skryté poklady“ v podobě významného náboženského centra, dřevěných kostelů, hradů, historických městeček, ale i krás národních parků, včetně horských velikánů polských Tater.