Ruské kuželky

Tentokráte jsme se sešli v malém počtu, ale o to více to byla větší zábava.