Za uměním

S Jiřím Hlobilem jsme z konečné trolejbusu číslo 11 vyrazili do Domova pro seniory sv. Jiří, kde jsme si zamračené dopoledne rozsvítili výstavou obrazů podbrdského malíře Václava Šestáka, doplněnou verši Martina Langa..