Pro organizace

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. je vysílající organizací, která vysílá dobrovolníky především do neziskových organizací v Plzni a okolí. V současné době spolupracujeme s 55 organizacemi nebo projekty.

Dobrovolníci nejsou konkurenti personálu organizace, ale jeho pomocníky v naplňování lidských potřeb klienta, přináší časovou a emoční úlevu pro zaměstnance.

Co je náplň práce dobrovolníka?

Dobrovolníci pravidelně, většinou jednou týdně přinášejí do spolupracujících organizací různé formy pomoci od administrativní výpomoci, péči o prostředí, vedení různých zájmových klubů pro klienty různého věku a zaměření. V mentoringových programech se cíleně věnují konkrétnímu dítěti a pomáhají mu s podporou pravidelné supervize řešit jeho problémy. V organizacích sociálního charakteru popracují jako společníci, kdy navštěvují vybrané klienty a tráví s nimi jejich volný čas podle přání a možností klienta i dobrovolníka. Většinou si povídají, hrají hry, čtou, jdou spolu na procházku. Mohou se také aktivně zapojit do jednorázových akcí. Dobrovolník nesmí zasahovat do činností náležejících výhradně personálu zařízení.

Máte zájem o dobrovolníky?

Pokud uvažujete o zapojení dobrovolníků do provozu vaší organizace, můžeme vám nabídnout:

 • pomoc při nastartování dobrovolnického programu ve vaší organizaci smluvní vztah mezi dobrovolnickým centrem a vaší organizací
 • zaškolení vašich zaměstnanců
 • zaškolení dobrovolníků
 • výběr dobrovolníků ve spolupráci s kontaktní osobou vaší organizace
 • pravidelné supervize pod dohledem zkušeného supervizora
 • pojištění dobrovolníků
 • smluvní ošetření vztahu dobrovolník – dobrovolnické centrum
 • Podporu při práci s dobrovolníky ve vaší organizaci

Kdo je vhodnou organizací pro spolupráci s TOTEM, z.s. v oblasti dobrovolnictví?

Na místě přijímající organizace může být nestátní nezisková organizace i příspěvkové organizace, jejichž primární působnost je v sociální, školské a zdravotní oblasti. Vedeme otevřený dialog i s organizacemi, které nemají vyhraněnou oblast působnosti a pohybují v oblasti kulturní a životního prostředí.

Co vyplývá ze zákona pro přijímající organizaci?

 • povinnost uzavřít písemnou smlouvu s vysílající organizací dle zákona 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě
 • možnost specifikovat smluvní podmínky pro průběh dobrovolnické služby v souladu s potřebami příjemců služby
 • kontaktní osoba pro dobrovolníka v místě realizace dobrovolné služby

Omezení při uzavírání smluv mezi přijímající a vysílající organizací

Smlouvy nelze uzavírat, pokud přijímající organizace má jako předmět své činnosti podnikání. Smlouvy rovněž nelze uzavírat, pokud je předmětem dobrovolnické služby taková činnost, která nahrazuje pracovní pozici vyplývající z pracovně právních vztahů v přijímající organizaci.