25.6.2020 I. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DOBROVOLNICTVÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Co umíme, co nabízíme, co s námi můžete prožít aneb Představujeme se „v novém kabátku“

Akce se uskuteční ve čtvrtek 25. června 2020, v čase 10:00 – 14:00 hodin ve Společenském sále TOTEMu, na adrese Kaznějovská 51, Plzeň. Těší nás, že v první části programu Vám budeme moci představit

  • formy spolupráce, které organizacím, samosprávám a dobrovolníkům jako Regionální dobrovolnické centrum Plzeňského kraje nabízíme,
  • aktivity a činnosti, které pro spolupracující organizace, samosprávy a dobrovolníky jako Regionální dobrovolnické centrum Plzeňského kraje realizujeme a zajišťujeme,
  • způsoby podpory, kterou můžeme organizacím, samosprávám a dobrovolníkům spolupracujícím s Regionálním dobrovolnickým centrem Plzeňského kraje nabídnout,
  • a náš tým.

A těšíme se, že ve druhé části programu se ve vzpomínkách vrátíme o několik týdnů zpět a probereme aktuální téma Co život dal a vzal aneb co nás naučila doba koronavirová. V diskusi budeme společně sdílet

  • zkušenosti a příklady dobré praxe, a to z pohledu institucionálního – jak jsme organizovali dobrovolnickou pomoc a čím jsme podporovali dobrovolníky v období nouzového stavu a omezení volného pohybu osob tak současně náhledem dobrovolníka, který se poprvé aktivně zapojil do pomoci potřebným mimo vlastní rodinu či přátele,
  • co jsme si z období koronavirové krize odnesli v oblasti organizace dobrovolnictví do dnů příštích, v čem jsme se poučili, v čem nás nelehká doba posunula vpřed.

A pokusíme se společně hledat odpovědi na otázky

  • Vzrostla v posledních měsících důvěra společnosti v dobrovolnickou pomoc?
  • Jak jsme se jako instituce vypořádali s obdivuhodným nárůstem solidarity a mezigenerační pomoci na straně jedné a sociální izolací nemocných nebo potenciálně nakažených na straně druhé?
  • Vnímáme uplynulé měsíce jako „mezník nebo jen jako epizodu ve vývoji moderní občanské společnosti“?

Věříme, že Vás program prvního Dne otevřených dveří dobrovolnictví v Plzeňském kraji zaujal a že se v červnu v TOTEMu potkáme. Z organizačních důvodů a pro zodpovědné dodržení potřebných hygienických opatření je kapacita akce 30 míst. Prosíme o potvrzení účasti, včetně jmen účastníků, na el. adresu: jandova@totemplzen.cz, nejpozději do neděle 14. června 2020