Péče o dobrovolníky

DOBROKAVÁRNA

Otevřený prostor pro dobrovolníky a zájemce o dobrovolnictví nabízíme pravidelně 2 x za měsíc přímo v TOTEMu nebo místě, které je příhodné pro připravený program. DOBROKAVÁRNY nabízí možnost poznat nové dobrovolníky, sdílet zkušenosti, zorientovat se v aktuálním dění a možnostech…

Vzdělávání dobrovolníků - DOBRODĚNÍ

Naším cílem je rozvíjet komplexní systém práce s dobrovolníky pracujícími v projektech zaměřených na práci s dětmi a mládeží, seniory, lidmi se závislostmi a specifickými potřebami a nabídnout jim různé formy rozvoje jejich kompetencí ve dvou úrovních: osobní rozvoj a…

KOMPETENČNÍ PORTFOLIO DOBROVOLNÍKA

TOTEM, z.s. vydává svým dobrovolníkům certifikát o odpracovaných hodinách na základě zákona o dobrovolnictví zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, který sumarizuje pouze počet odpracovaných hodin a organizaci, ve které pracoval. Od roku 2014 může zájemce získat dokument popisující…

Mentoringová podpora dobrovolnických projektů

Od roku 2010 se zaměřujeme na podporu realizace dobrovolnických projektů, které jsou inspirovány  a realizovány samotnými dobrovolníky. Našim aktivním dobrovolníkům, třídním kolektivům nabízíme mentoringovou podporu při realizaci jejich nápadů. Potvrdilo se a výsledky ukazují, že příprava samostatného projektu není pro…

A další...

Po dohodě s koordinátorem je možné využít prostory či vybavení v TOTEMu na akci, získat nestandartní  formát potvrzení nebo referenci o dobrovolnické práci a další benefity zaměřené na individuální potřebu dobrovolníka. Od ledna 2020 - novinka TOTEMová klubová sauna pro…