Ke kořenům

Srdečně zveme na přednášku, při které se seznámíme s tvorbou rodokmenu. Naší přednášející bude Eva Němečková, která pracuje od roku 2016 jako odborná archivářka ve Státním okresním archivu Plzeň-sever se sídlem v Plasích. Ukážeme si, jak se rodokmen dělá, jaké prameny jsou dostupné na internetu, případně se seznámíme se starým písmem. Na závěr bude prostor pro osobní konzultace.

není vypsaný žádný termín