Vyhledávání

Projekt MOSTY

Propojujeme ty, kteří pomoc potřebují, s těmi, kdo ji nabízí... Propojujeme konkrétní lidi, příběhy, životy... „Dobrý den, právě jsem se vrátila z nemocnice, nemohu chodit, nemám rodinu, žiji sama a potřebovala bych dnes nebo zítra nakoupit a vyzvednout léky, bylo…

Posezení se sociální pracovnicí

Nacházíte se v nějakém složitém životním období? Máte v rodině někoho, kdo potřebuje pomoc? Zajímá vás, jak funguje systém dávek a podpory? Potřebujete ve svém životě změnu a nevíte, jak do toho? Chtěli byste si popovídat a nemáte okolo sebe…

Informace pro rodiny

Ocitli jste se v náročné situaci, kterou nedokážete sami vyřešit? Stále dokola narážíte na problémy, které se nelepší? Potřebujete více informací o námi nabízené službě?   Zeptejte se klíčových pracovníků nebo si s nimi domluvte schůzku: Helena Vernerová, DiS.  e-mail: rodiny@totemplzen.cz…

Cíle služby

Cílem Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je: Rozvíjet schopnosti uživatelů služeb. Poskytnout konkrétní pomoc v náročné životní situaci, psychickou podporu klientů, pomoc s přijetím a zpracováním problémové situace. Nabídnout nové zážitky a podněty, podporovat osobnostně-sociální rozvoj klientů, rozvíjet…

Personální zajištění

Realizaci mentoringových programů zajišťuje koordinátor projektu. Zájemcům o zapojení do mentoringových programů je věnována komplexní odborná péče. Protože se jedná o průnik dobrovolnických projektů, mentoringových programů a SAS pro rodiny s dětmi, širší realizační tým se skládá z koordinátora mentoringových programů, garanta…

Podpůrné skupiny

Podpůrné skupiny jsou určené všem klientům v příslušném věku, kteří mají zájem o společné sdílení problémů, informací v náročných životních situacích a nalezení porozumění, kterého se jim v běžných jiných skupinách nemusí dostávat. Skupiny jsou sestavované na základě aktuálních možností…

KAMPa 15+

Individuální mentoringová podpora je určena klientům starším 15 let, kteří se ocitli v náročné životní situaci, kterou nedokáží řešit pouze vlastními silami nebo kteří se dostali do střetu s normami uznávanými společností. Dlouhodobá mentoringová dobrovolnická podpora klienta zahrnuje komplexní podporu…

Program KOMPAS®

Program KOMPAS® je skupinový sociálně preventivní program pro děti ve věku 6 – 15 let. Program je skupinový, schází se spolu vždy skupinka cca 6 dětí se 2 dospělými dobrovolníky, kteří jsou metodicky vedeni a podporováni klíčovým pracovníkem, který je…

Program Pět P

Pět P je individuální program určený dětem ve věku od 6 do 15 let. Jedná se o program inspirovaný jeho slavným americkým předchůdcem Big Brothers Big Sisters, který má více než stoletou tradici. Program je založen na individuálním vztahu jednoho…

Programy pro děti

Do programů jsou zapojovány děti z rodin v náročné životní situaci ve věku primárně 6-15 let. Tyto děti často potřebují individuální podporu či bezpečné chápající prostředí, prostor a možnost zažití úspěchu, kterého jinde nedosahují. Mohou to být děti, které mají…

Sociálně aktivizační služba pro seniory

Posláním služby je aktivizovat seniory a osoby se zdravotním postižením tak, aby se nenásilně, prostřednictvím smysluplně tráveného volného času, udržovali ve fyzické a duševní kondici a oddálili nebo úplně eliminovali stav, kdy potřebují celodenní pomoc druhé osoby. Skupinové aktivity pojímají…

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Posláním SAS pro rodiny s dětmi realizované TOTEM, z.s.je podpora rodin s dětmi v Plzeňském regionu, které se nacházejí v nepříznivých životních situacích. Služba pro rodiny s dětmi se snaží předcházet ohrožení vývoje dětí, napomáhat jim při řešení individuálně obtížných situací a…