Historie

Rok 2023

Důležité události: Rok 2023 byl po dlouhé době rokem, kdy jsme mohli naplno věnovat všem našim dlouhodobým programům. V květnu 2023 jsme začali zahájili projekt Příprava na budoucnost – Inovace seniorských programů v TOTEM, z.s. S podporu MPSV a programů sociálních inovací jsme…

Rok 2022

Důležité události: Zásadní událostí roku 2022 bylo propuknutí válečného konfliktu na Ukrajině. Opět jsme přijali výzvu společnosti a pomáhali řešit aktuální uprchlickou krizi. Na situaci jsme jako jedni z prvních zareagovali masivní dobrovolnickou pomocí, koordinací lidí, materiálu, podpory. To vše probíhalo…

Rok 2021

Důležité události: Rok 2021 se nesl v duchu pokračujících omezení setkávání se díky episdemii COVID-19 , ale přinesl i nové výzvy pro TOTEM. V průběhu uzavření aktivit pro setkávání se tváří v tvář jsme pro seniory realizovali projekt s názvem „Akademická dvanáctka“.…

Rok 2020

Důležité události: Na jaře v roce 2020 se vlivem pandemie COVID-19 změnil všední život všem a změnil se života běh i TOTEMu. Otevřeli jsme Krizové centrum dobrovolnické podpory COVID-19 – stali jsme se centrem pro dobrovolnickou pomoc nejen seniorům (vybudování…

Rok 2009 - 2012

Historie boleveckého centra se začala psát v roce 2009, kdy jsme nejdříve od Statutárního města Plzeň dostali do výpůjčky a později darem dům v Kaznějovské ulici. Tou dobou získal sen o multifunkčním centru konkrétní podobu. Původní myšlenka čistě seniorského domu se proměnila…

Rok 2013

Důležité události: zahájení plného provozu v nových prostorách skokový nárůst dobrovolníků, seniorů i činností rozvoj spolupráce s plzeňskými i mimoplzeňskými organizacemi navázaná spolupráce s hotelem Ibis spolupráce s organizací Dachwerband Schlierbach ve Švýcarsku rozvoj lektorského dobrovolnického týmu pracujícího přímo pro TOTEM…

Rok 2014

Důležité události: jmenování TOTEM – RDC zástupcem do Rady vlády pro seniory a stárnutí populace pro období 2014-2017 získání ocenění za aplikaci Age managementu v projektu TOTEM – Dům napříč generacemi v rámci předávání Národní ceny kvality ČR členství ve výboru Asociace…

Rok 2015

Důležité události: změna statutu a názvu organizace na Mezigenerační a dobrovolnické centrum, TOTEM, z.s., proběhl úspěšný procesní a finanční audit finanční podpora z Nadace „Pomozte dětem“ na slavnostním ukončení TOTEMového roku jako host klienty pozdravil Jan Hřebejk vydaní prvního dílu…

Rok 2016

Důležité události: hudební soubor Jamáček oslavil 10 let svého fungování podařilo se vydat knihu prací, které vznikly při lekcích Trénování paměti nově jsme do programu zařadili pravidelná Taneční odpoledne se Seniorkapelou službu pro seniory jsme obohatili i Pohybový a Čtenářský…

Rok 2017

Důležité události: po celý rok seniorky z klubu Rukodělných prací tvořily komponenty na výstavu Kořeny pro Západočeské muzeum uspořádali jsme pátý ročník Třetího festivalu – Setkání aktivních seniorů seniorky z divadelního klubu Světlonoš(ž)ky obnovily své úplně první představení „Pár řádek z dopisů“ a…

Rok 2018

Důležité události: zahájili jsme oslavy dvacetiletého výročí organizace vystavěli jsme novou strukturu počítačových kurzů a otevřeli jsme kurzy práce s chytrými telefony divadelní klub Světlonoš(ž)ky proměnil své složení a ženy pod vedením Renaty Vordové pracovaly na divadelním představení Co vy na…

Rok 2019

Realizované projekty a programy: TOTEM pro seniory Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením Akademie třetího věku JEDEME DÁL – projekt realizovaný pro MO Plzeň 1 Třetí festival – Setkání aktivních seniorů TOTEM pro dobrovolníky Management dobrovolnictví…