Kouzlo TOTEMových „Setkávání se …“ aneb 20 let TOTEM, z.s. mýma očima a TOTEM Art se představuje

Vernisáž výstavy

Srdečně zveme na dvě výstavy ve společném prostoru Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, Smetanovy 2, Plzeň, kterými by TOTEM rád připomenul své dvacetileté výročí.

První výstava s názvem Kouzlo TOTEMových „Setkávání se…“ aneb 20 let TOTEM, z.s. mýma očima představuje prostřednictvím fotografií dvacetiletou historii Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z.s. z pohledu jeho současné ředitelky Bc. Vlastimily Faiferlíkové.

Druhá výstava nese název TOTEM Art se představuje a zahrnuje výtvarné práce umělecké skupiny TOTEM Art, která při TOTEM, z.s. funguje více než jedenáct let. Výstava je součástí třídenního programu Třetího festivalu – Setkání aktivních seniorů.

není vypsaný žádný termín