Řemesla a cechy v českých městech

Přednáška

Zajímá vás, jak fungovala řemesla ve středověku a raném novověku? Kdo to byl tovaryš, co to byl herberk a především jaká pravidla museli řemeslníci dodržovat a jaké je čekaly tresty za jejich porušení? Pak přijďte na přednášku Evy Němečkové, která pracuje od roku 2016 jako odborná archivářka ve Státním okresním archivu Plzeň-sever se sídlem v Plasích a od září 2023 s ní chystáme nové téma v rámci Akademie třetího věku. Využijte jedinečnou příležitost a přijďte zjistit, zda vás toto téma zaujme a zda byste si je v září vybrali i jako ucelený kurz.

není vypsaný žádný termín