Stanislav Bukovský: Obrazy – Cesta ke svobodě

Vernisáž výstavy

„Bez legionářů bychom republiku neměli.“
T. G. Masaryk

Na výstavě Stanislav Bukovský vystavuje cyklus obrazů, které namaloval k uctění československých legionářů. Nejvíce jich bojovalo v Rusku, byli tam vystaveni nejrůznějším útrapám, především kruté zimě, a právě jim věnoval autor největší pozornost. Na některých obrazech jsou i vojáci, autorovi příbuzní, v rakouských uniformách před jejich odchodem na frontu, na pozadí pak je imaginárně vyobrazeno, co je ve válce čeká. Projekt Ministerstva obrany ČR a dalších složek „LEGIE 100“ připomíná rozhodující zásluhy československých legionářů na vzniku Československé republiky. Jeho součástí je právě i jeho podpora výtvarnými umělci.

není vypsaný žádný termín