Stavitelé města v letech 1914–1948

Přednáška s promítáním

Dvoudílná přednáška představí dílo nejvýznamnějších plzeňských stavitelů, kteří v době mezi první světovou válkou a únorovým převratem výrazně přispěli k rozvoji města. Stavitele, kteří ovlivnili podobu Plzně, nám představí Mgr. Ing. arch. Petr Klíma, historik architektury, spoluzakladatel spolku Pěstuj prostor a odborný garant projektu Plzeňský architektonický manuál (PAM).

Na akce je možné se přihlásit až poté, co světlo světa spatří celý přehled TOTEMových akcí na daný měsíc i v papírové podobě, což obvykle bývá poslední pátek v měsíci předcházejícím.

není vypsaný žádný termín