Umění kritického myšlení

Beseda nad texty Jana Amose Komenského

Máte rádi myšlenky Jana Amose Komenského? Máte rádi příjemné povídání? Pak vás již po páté zveme na přátelské posezení nad vybranými texty Jana Amose Komenského, tentokrát na téma Umění kritického myšlení. Opět se na vás těší Mgr. Jana Řezníčková, lektorka v projektu Komenský 2020 – Příběhy lidskosti. Tentokrát bude na místě také možnost zakoupit si knihy komeniologa Jana Hábla.

není vypsaný žádný termín