Samotářské včely a další opylovači v přírodě

Ve spolupráci s Českým svazem včelařů, z. s., Základní organizací Plzeň – střed vás srdečně zveme na přednášku Michala Perlíka z Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích na téma Samotářské včely a další volně žijící opylovači a jejich ekologie. Opylovači, zejména blanokřídlí, jsou ekologicky velice významná část hmyzí rozmanitosti. Nejznámější zástupce této skupiny je domestikovaná včela medonosná, ale vedle ní žije jen u nás přes 500 druhů jiných včel. Během přednášky se posluchači seznámí s rozmanitostí našich včel, jejich přínosem pro přírodu i člověka, a se způsoby jakými je lze podpořit či chránit. Část přednášky bude zahrnovat i možnosti chovu některých volně žijících opylovačů – zejména čmeláků.

není vypsaný žádný termín