Aktuální opatření platná od 9. 10. 2020

Vážení klienti,
s ohledem na aktuální opatření vydaná Vládou ČR jsme nuceni pro následujících 14 dnů – tedy do 25. 10. 2020 – omezit či zrušit některé aktivity.

Konkrétně se omezení týká:

Od pátku 9. 10. 2020 jsou zrušeny všechny pohybové aktivity uvnitř TOTEMu.

Tam, kde to je trochu možné, budeme hledat alternativu, která by probíhala ve venkovním prostředí. Informace dostanete od koordinátora každé aktivity. U placených kurzů se předplatné prodlouží o zrušené lekce, v případě trvajících opatření bychom řešili vrácení poplatku, hned, jak k tomu budou jasné informace.

I nadále jsou zrušeny zkoušky hudebních sborů.

I nadále mohou probíhat uvnitř aktivity pouze do počtu 10 osob a venku do počtu 20 osob a tomu jsou aktivity uzpůsobeny.

V následujícím období jsme prozatím nuceni zrušit jednorázové akce:

Autorské čtení – Frank Wenig: 15.10.2020
Taneční klub: 12.10.2020
Language cafe 20.10.2020
Život s vášní a čokoládou – ochutnávka: 22.10.2020

Pro přehlednost a ujištění, že se snažíme nastavovat bezpečné prostředí pro všechny příchozí, opět připomínáme následující podstatné informace::

 • Do TOTEMu je umožněn vstup pouze se zakrytými ústy a nosem. Když se vám stane, že roušku zapomenete, nebojte se o ni na recepci požádat.
 • Všechny prostory TOTEMu jsou s ještě větší pečlivostí uklízeny a dezinfikovány i v průběhu dne (větráme, krizová místa v učebnách po každé skupině dezinfikujeme, společné prostory uklízíme a dezinfikujeme několikrát denně).
 • Ke vstupu a na další exponovaná místa jsme umístili bezdotykovou dezinfekci na ruce a prosíme o její používání.
 • Dezinfekce je také k dispozici ve všech prostorech pro cvičení.
 • Když je potřeba a je to možné, přesouváme skupiny, byť třeba dočasně, do větších prostor, abychom dodrželi rozstupy.
 • Více než kdy jindy prosíme o včasné omlouvání vaší případné neúčasti na aktivitě, mnohdy na tom závisí, zda se akce bude konat či nikoli.
 • Na WC jsou všude instalovány pouze papírové utěrky na ruce.
 • Rozdělili jsme pracovní tým do skupin tak, abychom v případě problému byli schopni i v omezeném počtu zajistit fungování organizace. Proto se může stát, že se při aktivitách potkáte s jinými pracovníky, než bývá zvykem. Prosíme vás i v tomto ohledu o trpělivost. Nemusíme pak všichni mít aktuální informace nebo přesné odpovědi na vaše otázky. Ale jako tým jsme neustále v online spojení a řešíme problémy tak, jak přicházejí.
 • Pokud docházíte na nějakou aktivitu TOTEMu a bude vám nařízena karanténa, či budete pozitivně testování na COVID-19, případně se u vás projeví příznaky respiračního onemocnění, prosíme vás o včasné nahlášení těchto skutečností koordinátorovi příslušné aktivity, do které docházíte (telefonicky / emailem).
 • Všichni, kteří do TOTEMu vstupují jako nájemci prostor pro své aktivity, jsou vázáni dodržováním všech nařízení Vlády ČR, MZ ČR a KHS.
 • Naplno funguje krizová linka v rámci projektu Mosty, kterou je možné i teď využít v případě, že jste sami a budete potřebovat pomoc dobrovolníků k zajištění základních životních potřeb, anebo si třeba jen potřebujete pravidelně popovídat. Najdeme vám „přítele na telefonu“. A pokud jste příznivcem „papírových dopisů“ a rádi je píšete, najdeme vám přítele na dopisování. Nebojte se využít konzultační dny a hodiny na našich pobočkách, společně můžeme hledat řešení.
 • Pokud jste doma a máte přístup na internet, využijte našich programů, které umisťujeme na TOTEMový YouTube kanál. Můžete si tak i z bezpečí domova zacvičit jógu, virtuálně cestovat atd. Podrobnosti najdete zde.

 

Do nadcházejících dnů vám všem přejeme pevné zdraví a kdykoli budete potřebovat podpořit, posdílet strasti či radosti, nezapomínejte, že jsme tu pro vás.

Váš TOTEMový tým