Cena Osobnost filantropie 2021 putovala do Plzně

Na letošním udílení cen Fóra dárců na pražském Žižkově měl TOTEM své zastoupení. Jednu z cen v kategorii Osobnost filantropie 2021 získal i dlouholetý podporovatel našeho centra pan advokát JUDr. Jaroslav Svejkovský. Jsme rádi, že naše nominace uspěla a mohli jsme tak být mezi gratulanty při slavnostním vyhlášení.

Pan Svejkovský působí v Legislativní radě vlády ČR, pracuje v orgánech České advokátní komory a je předsedou Kolegia Paměti národa Plzeň. Prostřednictvím advokátní kanceláře Svejkovský & Kabelková – advokáti s.r.o. podporuje kromě TOTEMu též organizaci Post Bellum, dále hnutí Stonožka a jejich aktivity pro děti či sponzoruje různé hudební projekty.

Spolupráce s TOTEMem začala v roce 2011, kdy jsme hledali podporovatele pro dovybavení nového centra v Bolevci. Pan dr. Svejkovský neváhal a pořídil první dar a s postupem let i mnoho dalších věcných darů – od úklidového vozíku, přes velké termosy až po videokameru a prostorové mikrofony. Několik projektů podpořil i přímými finančními příspěvky – třeba Pohádkové babičky a dědečky, kteří čtou dětem ve školkách.

TOTEM podporuji 10 let… Považoval jsem za společenskou povinnost každého, kdo může, pomáhat projektům, které pomáhají dalším lidem. Tato cena, které si velmi vážím, patří hlavně TOTEMu,“ řekl na slavnostním udílení cen Fóra dárců JUDr. Jaroslav Svejkovský, jak uslyšíte i na záznamu z udílení cen (vstup v cca 23. minutě).

Děkujeme za dlouhoobou spolupráci s naším centrem, velmi si této stálé podpory vážíme.