Jak jsme probouzeli vnitřní múzy

Probuďte své vnitřní múzy – tak zněl název akce, kterou jsme v TOTEMu připravili na pátek 5. listopadu 2021. Jelikož se naše koordinátorka Mirka Kudrnová věnuje muzikoterapii a Petra Horáková arteterapii, napadlo je tyto dva obory sloučit a propojit v jednom programu. Šlo o první pokus a myslíme, že dopadl úspěšně!

Účastníci si nejdříve pro rozhýbání udělali prstová cvičení a vyzkoušeli si doslova na vlastní kůži práci s rytmem, když používali své tělo jako bubnovací nástroj.

Poté si poslechli dvě hudební skladby a v průběhu jejich poslechu tvořili výtvarná díla inspirovaná tím, co slyší. Jednalo se o volnou tvorbu s cílem se odreagovat a vyjádřit sebe sama.

Nešlo o to, aby vznikla krásná estetická díla, ale nutno poznamenat, že na některých dílech byla radost spočinout pohledem. Po tvorbě jsme společně nad obrázky pohovořili o tom, jak nás poslechnutá hudba inspirovala, a také o tom, jakou roli v našem životě hraje hudba a výtvarné umění.

Myslíme, že každému se jeho múza zbjevila a účastníci odcházeli příjemně naladěni a inspirováni do dalších dní.