Jaké to bylo potkat se svými sousedy?

V sobotu 28.5.2022 proběhl devátý ročník akce Sousedský jarmark, jednoho z ohnisek oslav Evropského dne sousedů.

Přestože počasí si s námi až do posledního okamžiku hrálo, dokázali jsme krásnou energií akce dokonce utišit i vítr a tak nic nebránilo, aby si všichni užívali připravený program.

A ten byl úžasný! Na dvou scénách JEVIŠTĚ a PODJEVIŠTĚ se střídaly jak různé umělecké žánry – tanec, zpěv, hudba, sport, tak různé generace – od předškoláčků, kteří byli na trávníku sotva vidět, až po seniory.

TRŽIŠTI si návštěvníci mohli vybrat z rozličných maličkostí ruční výrobky, šperky, lapače snů, med či pichlavé kaktusy, … Úplně nejmladší prodejci byli sourozenci Adámek a Zuzanka (5 a 7 let), kteří přišli na trh se svou keramikou. Ale v nabídce byly i knihy od našeho spřáteleného knihkupectví Starý most, nebo od Zdeňka Vacka či paní Táni Kořenkové, mohli jste získat sazeničku na Burze rostlin, nebo vyměnit kabelku na Burze kabelek a šál.

Během celého odpoledne probíhal program pro děti – cesta od sousedů k sousedům – stanoviště s různorodými úkoly a na konci s odměnou, točilo se Kolem štěstí, ochutnávaly domácí moučníky, přátelé se potkávali, zpívali při sklence vína, … To vše dohromady vytvářelo úžasnou atmosféru.

Kulturní program odstartoval již tradičně seniorský sbor z TOTEMu Jamáček a ten pak vystřídaly a publikum mezi scénami převedly mažoretky z Junior Clubu. Roztančený trávník pak obsadily seniorky z kurzu Orient se Saidou, které vystoupily se zcela novou choreografií.

Úžasný herec z divadelního spolku DAMŮZA uchvátil nejen dětské publikum, a přestože první představení čerta trochu děti poplašilo, další slzy už tekly od smíchu.

PODJEVIŠTNÍ scénu si pak zpět vzaly tanečnice – tentokrát ze seniorské skupiny ADETO a ty pak vystřídalo několik vystoupení MZ DANCE TEAM Plzeň, od úplně maličkých předškoláků, až po dospělé tanečníky a to byla již „závodní liga“.

Program pokračoval na JEVIŠTI, kde jsme měli tu čest přivítat mnoha cenami ověnčené akordeonistky ze ZUŠ Terezie Brzkové Plzeň.

Poslední taneční blok zahájil Boleváček s tradičními lidovými tanci, a pak přišla na řadu další závodní dvojice – tentokrát děvčata, sportovní aerobičky, z klubu AE LADY Plzeň.

Pásmo programu ukončil TOTEMový seniorský soubor Seniorkapela, který svým vystoupením udělal pomyslnou tečku za celým sobotním odpolednem.

A to byl již čas zapálit oheň, vytáhnout buřty a za doprovodu Ládi Šimona z Oldboy(s) z TOTEMu si užít krásný podvečer. Vítr se utišil a došlo tak i na piknikovou deku.

Filosofií našeho ohniska bylo a po celých devět let je, propojit v jeden den organizace, které dělají podobné věci jako TOTEM – poskytují sociální služby a programy, volnočasové aktivity, … jsou našimi sousedy a vše, co organizace dělají celý rok uvnitř svých center, vynést ven na trávník a nabídnout ochutnávku návštěvníkům akce.

A letos bylo zapojených organizací opravdu hodně:

Terapeutické dílny MOTÝL, z.ú., MZ Dance Team Plzeň, Základní umělecká škola Terezie Brzkové, Taneční soubor Boleváček, závodnice sportovního aerobiku z AE klub LADY Plzeň, Mažoretky Junior Club Plzeň, nakladatelství Starý most Plzeň, včelaře přivede Soukromá základní Škola Adélka Mašovice, Klub kaktusářů Plzeň, z.s., Občanské sdružení ProCit, z.s., 78. MŠ – děti z adaptační skupiny pro uprchlíky z Ukrajiny, Človíček – stacionář s tradicí, KLUB ATOM (NZDM) pod Diakonie ČCE – středisko Západní , SKP Plzeň – Dům na půl cesty Bojka, Parent Project, z.s.

Celý program by nebyl možný bez finanční podpory MO Plzeň 1, jehož paní starostka, Ing. Helena Řežábová, se na akci přišla podívat a pobýt se svými sousedy.  A navíc jsme měli od úřadu půjčené stoly, lavice a stany, se kterými byla akce mnohem organizačně jednodušší a pro lidi komfortnější.

Organizátorem celého konceptu oslav Evropského dne sousedů je Plzeň2015 a i jim patří náš dík. Nejen za to, že nám každoročně dávají důvěru a přibírají nás jako jedno z ohnisek, ale i za materiální podporu – zapůjčení stanů, které za aktuálního počasí měly cenu zlata, podporu sousedské večeře, přítele na telefonu a sdílení přání „Jen ať neprší“.

A v neposlední řadě byla akce možná jen díky úžasnému týmu kolegů z Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z.s. a celé řadě dobrovolníků. Všichni se chopili svěřených úkolů, takže vše klapalo jak logisticky, organizačně, tak pak samotný program běžel jako po drátkách. Kolegové, dobrovolníci, díky za to, že jste součástí TOTEMu a přestože nesete těžký stan, již patnáctou lavičku a věšíte ceduli, kterou vám bere vítr, děláte to s úsměvem a rádi.

A protože tohle je akce, která „přežila i covid“, věříme, že v květnu 2023 nás čeká jubilejní 10. ročník.