Komenskému ještě blíž: přednáška, besedy, spoluúčast na knize

Ve spolupráci s MO Plzeň 1 v rámci projektu Komenský 2020, který vznikl u příležitosti výročí 350 let od úmrtí učitele národů, Jana Amose Komenského (1592–1670), budou v TOTEMu probíhat programy inspirované jeho odkazem a přenášející jeho myšlenky do dnešní doby.

Jan Amos Komenský měl celoživotní sen. Toužil vidět nápravu celého lidstva. Vycházel z předpokladu, že věci lidské nejsou zcela v pořádku, ale nejsou také docela ztraceny. Celý život proto pracoval na svém stěžejním díle Obecná porada o nápravě věcí lidských, kde představil vizi a cestu k proměně společnosti. K praktické obnově přitom podle Komenského dochází prostřednictvím moudrého porozumění a správy sedmi klíčových oblastí: vzdělanost, rodina, vláda, víra, média, umění a podnikavost.

Jako první vám nabídneme přednášku Lidskost není docela ztracena, kterou si můžete poslechnout už 10. 5. 2021 od 15:00 hod. na našem YouTube kanále. Na přednášku pak budou navazovat besedy. První, ještě na dálku, ale naživo z vašich domovů, proběhne 27. 5. 2021 od 16:00 na téma Celý život je školou (odkaz na setkání získáte při přihlášení na akci). Další besedy, které plánujeme uskutečnit v červnu a během léta budou volně navazovat a každá z nich tématicky obsáhne jednu z klíčových oblastí, o kterých Jan Amos Komenský mluvil.

A to ještě není všechno! Z našeho společného setkávání a dalších příspěvků vznikne kniha, jež bude důkazem lidskosti, a to prostřednictvím vašich reálných příběhů! Máte v paměti nějaký příběh váš nebo někoho známého, který dokládá, že lidé dokáží být k sobě hodní, že na světě je dobře, že vzájemnou pomocí dokážeme dělat naše dny lepšími, že dobro může změnit věci k lepšímu? Podělte se o ně s námi a my je v knížce zachováme i dalším generacím! Své příběhy můžete posílat emailem na: maslova@totemplzen.cz nebo se osobně zúčastnit besed a vyprávět svůj příběh tam.