Language Café z pohodlí domova / Language Café from comfort of your home

Naše první online Language Café proběhlo 26. 1. 2021 a díky tomu jsme se přes nepřízeň aktuální situace poznali s novými lidmi, probrali různá témata a i se společně zasmáli.

Naši dobrovolníci – lektoři se bavili s účastníky o nejrůznějších tématech. S Irene, která pochází z Madridu, si ve španělštině v pěti lidech trochu zacestovali a bavili se o navštívených místech, tamních kulturách, jídlech a zvycích. V podobném počtu jsme se sešli s Bossonem na francouzštině a zabrousili jsme směrem k aktuálnímu dění a politice v USA, jejich historii. Došlo také k debatě o aktuální situaci u nás. Nejplnější „místnost“ (11) byla anglická, kde se s rodilým newyorčanem Markem mluvilo o rozdílech mezi pokrmy ve světě, formách online výuky dětí ve školách a nechyběl krátký pokec s jeho synkem. Nelze opomenout ani německou „místnost“, ve které si Wiebke se skupinkou sedmi lidí povídala o kultuře, jídle, restauracích a různých zážitcích ze života. Pro cizince, kterým chybí konverzace v češtině tu byla Klára a je připravená si povídat zase na příště!

Určitě nebojte neformálně popovídat, vzít si slovo, když máte chuť a nebo jen poslouchat. Další setkání nás čeká už v úterý 26. 2. 2021 od 17:00 hod.! Tak na viděnou…

Dejte nám vědět, o jaké další jazyky v našem Language Café byste měli zájem, na přání bychom je mohli „zařídit“.

Více informací najdete den předem v aktualitě na našich webových stránkách www.totemplzen.cz a na FB (Language Café) nebo u Jesiky Stockertové na emailu: languagecafe@totemplzen.cz.

For english speaking…

Our first online Language Café was on 26th January and in spite of actual situation we could meet new people, speak about several topics and laugh together.

Our volunteers – lectors who talked about several topics. In Spanish, Irene, from Madrid, talked with 5 more participants about traveling and visited places, culture, food and habits. With a similar amount of people, Bosson discussed in french room about nowdays events, politics in USA, its history and its cooperation with our country. The fullest room has been traditionally english one, with a native american guy, Mark, from New York. In this room they spoke about differences between american and czech food, about nowadays‘ ways of online school education and, in the end, his son also participated in the conversation. I cannot forget about german room with Wiebke, who spoke with a group of 7 people about culture, food, restaurants and other life experiences. For foreigners missing czech conversation Klára was prepared and she plans to join again next time.

Don’t be afraid of the meetings in these languages, tell something or just listen. Next meeting will take place on 26th February at 17:00 hod. See you!

Tell us for what other languages are you interested in and we will manage it!

For more information check the news on our websites www.totemplzen.cz, on FB (Language Café) or contact Jesika Stockertová on email: languagecafe@totemplzen.cz.