Language Café z pohodlí domova proběhlo už podruhé!/ Language Café from comfort of your home took place for second time!

Únorové Language Café, v pořadí již druhé formou online, přivítalo 23. února 2021 opět několik nadšenců, kteří měli chuť si společně popovídat v cizím jazyce.

Ve virtuální místnosti věnované angličtině jsme se spojili s Danielem, který pochází ze Severní Karolíny a žije a pracuje v Praze. Zabrousilo se hlavně na témata spojená s cestováním a hovořilo se i o různých regionálních dobrotách. S naší dobrovolnicí Wiebke a německým online stolečkem, u kterého bylo v jednu chvíli až 5 účastníků, jsme zůstali v Plzni. Diskutovali jsme o výhodách a nevýhodách našeho města. Společně jsme probrali, co se nám tu líbí a jaké změny bychom naopak uvítali. S Irene z Madridu, která je také naší TOTEMovou dobrovolnicí jsme si ve španělské místnosti popovídali o našich denních zvycích, o plánech do budoucna a pracovních zkušenostech, které nás v životě potkaly. Bosson, náš francouzštinář, debatoval se dvěma připojenými a neopomněli probrat i palčivé téma covidu-19. Hovořilo se ale i o věcech příjemnějších – o plánech na léto, o přírodě. Témata byla pestrá, probralo se vše možné, přes plzeňskou zoo až k naší historii.

Určitě se nebojte si s námi příště také neformálně popovídat, vzít si slovo, když máte chuť a nebo jen poslouchat. Další setkání nás čeká už v úterý 23. 3. 2021 od 17:00 hod.! Zde jsou odkazy pro připojení:

NJ https://join.skype.com/gMUVQ0BZRsOD

ŠJ https://join.skype.com/gNSpFiLZInEV

FJ https://join.skype.com/btKUEky6kl70

AJ https://join.skype.com/j63eYLugKToM

Tak na viděnou…

Dejte nám vědět, o jaké další jazyky v našem Language Café byste měli zájem, na přání bychom je mohli „zařídit“.

Více informací najdete den předem v aktualitě na našich webových stránkách www.totemplzen.cz a na FB (Language Café) nebo u Jesiky Stockertové na emailu: languagecafe@totemplzen.cz.

For english speaking…

The second online version of the Language Café in February again welcomed several enthusiast who wanted to converse in a foreign language together.

In a virtual room dedicated to English, we connected with Daniel, who originally is from North Carolina and now lives and works in Prague. We focused mainly on topics related to travel and also talked about various regional delicacies. With our volunteer Wiebke and a German online table with up to 5 participants at a time we stayed in Pilsen and discussed the advantages and disadvantages of our city. Together we spoke about what we like here and what changes we would welcome. We also chatted in Spanish chat room about our daily habits, plans for the future and work experiences that we have collected throughout our lives with Irene from Madrid, who is also our TOTEM volunteer. Bosson, our Frenchman, debated with the two connected about various things. He did not forget to discuss the burning topic of covid-19 but there was also talk of more pleasant things – plans for the summer, nature. Everything was discussed, from the Pilsen zoo to our history.

Be sure not to be afraid to chat to us next time – take the floor when you feel like it or just listen. The next meeting awaits us on Tuesday, March 23, 2021 from 5:00 pm!

Here are the links:

NJ https://join.skype.com/gMUVQ0BZRsOD

ŠJ https://join.skype.com/gNSpFiLZInEV

FJ https://join.skype.com/btKUEky6kl70

AJ https://join.skype.com/j63eYLugKToM

So see you…

Let us know what other languages ​​you would be interested in in our Language Café, we could „arrange“ them on request.

You can find more information the day before in the news section on our website www.totemplzen.cz and on FB (Language Café) or contact via email: languagecafe@totemplzen.cz.