Moje místo, můj příběh

Ke „Dni vyprávění“ (20.3.2023) se v TOTEMu konala zajímavá akce. V rámci spolupráce s Knihovnou města Plzně – Bolevec zde byly předčítány práce našich klientek. Jde již o dlouholetou spolupráci v literární oblasti. Na dané téma klientky a klienti podle svého zájmu napíší svoje vyprávění, vzpomínky, zážitky atd. Následuje společné sezení s předčítáním ostatním a nechybí ani knižní odměna. Nejinak tomu bylo i tentokrát, dokonce měla akce vetší rozměr, než roky předchozí.

Posezení pro všechny zapojené autory navštívil začínající spisovatel Martin Holý. Kromě vyprávění o svém životě přestavil také svoji knihu „Hostina Uroborova“, ze které přečetl ukázku.

Z celé akce dýchalo porozumění, upřímnost, vstřícnost. Vždyť tentokrát všechny uchvátilo téma „Moje místo, můj příběh“. Každý má vzpomínky na určitá místa spojená s osobním životním  příběhem. Proto předčítané práce evokovaly v posluchačích jejich vlastní prožitky, každý si zde našel něco svého. Vzácnost a hloubka myšlenek provázely po celou dobu toto sdílení. Srdečné byly pak i osobní rozhovory s panem spisovatelem, pro kterého byly lidské příběhy obohacením.

Literární setkání a celá literární výzva navazovala tematicky na výstavu Veroniky Nirnebregové „Od tužky do světa“. Jedna část výstavy byla věnována právě místům, která jsou pro autorku spojená s osobním příběhem, a proto se staly předlohou pro její obrazy. S autorkou výstavy v březnu také proběhl workshop, kde si účastníci povídali právě o místech, které je jakkoli inspirují, formují, mají s nimi spojené vzpomínky. Někteří účastníci si přinesli svou fotografii takového místa a tak jsme se ocitli například v Mostě, kde došlo ke stěhování kostela, nebo na německé straně Šumavy těsně po otevření hranic.

Výstavy v TOTEMu mají již od roku 2012 svou tradici. Kždý rok otevíráme vernisážemi přibližně patnáct různých uměleckých vyjádření. A jsme rádi, když se kromě samotné výstavy podaří napojit i další programy, jako to  bylo nyní – tvorba literárních textů a setkání nad fotografiemi. A to dokonce vyšlo najevo, že výstavy využívají i senioři – studenti jazykových kurzů a jednotlivé obrazy výše jmenované autorky popisují v angličtině. Máme rádi ten náš pestrý TOTEMový svět, kde si každý pro sebe najde svou příležitost, místo a možnost zapojení.