Rok 2009 - 2012

Historie boleveckého centra se začala psát v roce 2009, kdy jsme nejdříve od Statutárního města Plzeň dostali do výpůjčky a později darem dům v Kaznějovské ulici. Tou dobou získal sen o multifunkčním centru konkrétní podobu. Původní myšlenka čistě seniorského domu se proměnila v myšlenku mezigeneračního centra a začali jsme žít příběh „jednoho domu“. V tou dobou starém domě, který již nějakou dobu nebyl obývaný nikým na stálo, jsme společně s rodinnými příslušníky a dobrovolníky uklízeli, ustřihli záclony, umyli okna a ozdobili je fialkami, občas řešili havarijní stav vody, ale pustili se do práce. Společně s domem jsme získali i úžasnou kolegyni, Miroslavu Kudrnovou, která nabídku obohatila o krásné seniorské programy. Otevřeli jsme nultý ročník Akademii třetího věku, kde jsme mapovali zájem seniorů o různé aktivity a hledali to, co jim bude nejbližší. Mimo Akademii třetího věku jsme trénovali paměť, cvičili, pořádali přednášky, první pořady Na kus řeči…dům začal žít svým životem. V závěru roku 2009 jsme uspěli v investiční výzvě ROP NUTS II jihozápad a připravili se na rekonstrukci. Pro rozběhnutou činnost jsme získali zázemí v budově Stavoservisu na Roudné, kam jsme se dočasně nastěhovali a také v bývalém domově pro seniory U Jam.

Rok 2009

Důležité události

Realizované projekty a programy:

 • SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Akademie třetího věku

 

Rok 2010 – 2012

Aktivity bolevecké pobočky jsme realizovali v dočasných náhradních prostorech, ale protože se investiční dotace pozastavila a při novém hodnocení žádosti jsme skončili v režimu náhradních projektů, původní záměr rychlé rekonstrukce se změnil. Díky nesmírnému úsilí naší paní ředitelky, Vlasty Faiferlíkové, se nakonec podařilo sehnat potřebné finance pro rekonstrukci a přístavbu nového multifunkčního mezigeneračního centra. Na financování se podíl jak ROP NUTS II Jihozápad, tak Plzeňský kraj, Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 1 a soukromí dárci. A díky týmu pracovníků, stavebníků a dobrovolníků centrum nejen vzniklo, ale také jsme do něj sestěhovali všechny dosavadní pobočky, zabydleli jej a připravili ke slavnostnímu otevření.

Důležité události:

 • zahájení rekonstrukce objektu v Kaznějovské ul.
 • zastavení rekonstrukce objektu v Kaznějovské ul.
 • přehodnocení 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad
 • realizace aktivit v náhradních prostorech Karlovarská ul. a ul. U Jam
 • profesionalizace a rozvoj pracovního týmu
 • úspěšná inspekce kvality sociálních služeb (SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením)
 • rozšíření nabídky pro seniory o projekt Letokruhy
 • realizace výstavy Člověk – čas – proměny v Máshauzu plzeňské radnice
 • dokončení rekonstrukce nového mezigeneračního multifunkčního centra
 • kolaudace budovy
 • přestěhování všech 4 dosavadních pracovišť, ve kterých jsme realizovali všechny aktivity
 • za velké podpory dobrovolníků, klientů, přátel a blízkých jsme zabydleli a připravili prostory
 • 17.9. 2012 jsme slavnostně otevřeli novou budovu TOTEM – RDC a zahájili zkušební provoz
 • proběhla úspěšná kontrola investičního projektu ROP NUTS II. Jihozápad

Realizované projekty a programy:

 • SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Letokruhy
 • Akademie třetího věku
 • Příběhy plzeňských míst
 • TOTEMový rozcestník
 • TOTEMové KráSnění
 • Paměť Slovan
 • Místo Setkávání se – kurzy, kluby a jednorázové akce pro veřejnost
 • Výstavy a vernisáže v Galerii TOTEM–RDC