Rok 2018

Důležité události:

 • zahájili jsme oslavy dvacetiletého výročí organizace
 • vystavěli jsme novou strukturu počítačových kurzů a otevřeli jsme kurzy práce s chytrými telefony
 • divadelní klub Světlonoš(ž)ky proměnil své složení a ženy pod vedením Renaty Vordové pracovaly na divadelním představení Co vy na to? – scénické čtení proložené písněmi dua Laser Boys
 • zemřel dlouholetý lektor několika skupin Akademie třetího věku, vedení jednotlivých skupin se ujali sami senioři, kteří od TOTEMu mají podporu koordinátorky, což považujeme za krásný výstup naší práce směrem k aktivizaci seniorů
 • celý rok jsme realizovali pro MO Plzeň 1 projekt JEDEME DÁL, během roku proběhlo pět dvouměsíčních běhů, do podzimního běhu se přihlásilo celkem 99 seniorů
 • odstartovali jsme jazykové kavárny – Language cafe – program, který jsme si jako inspiraci přivezli z finského Kuopia
 • koncem roku jsme ve spolupráci s kaplankou na onkologickém oddělení FN, pilotně ověřovali možnost klubové čajovny se zajímavým programem pro pacienty zde hospitalizované
 • v rámci dobrovolnictví jsme navázali spolupráci s novými partnery – ZŠ a SŠ církevní Plzeň, Domov mládeže
 • pomohli jsme rozběhnout projekt Spolu – studenti psychologie a medicíny docházejí za pacienty na psychiatrické oddělní FN,
 • pošesté naši dobrovolníci darovali krev v rámci akce Kapka krve za TOTEM
 • celoročně pracovaly dobrovolnické kluby Letokruhy a Klíč
 • v rámci Evropského sboru solidarity jsme přijaly postupně čtyři dobrovolnice a jednoho dobrovolníka vyslali do Slovinska
 • dvakrát měsíčně mohli naši dobrovolníci využít otevřený prostor Dobrokavárny – prostor pro sdílení, metodickou a supervizní podporu
 • otevřeli jsme nový mentoringový program – Doučování – prevence školního selhávání
 • uspořádali jsme první ročník Tanečního campu seniorů Plzeň 2018
 • posílili jsme pracovní tým o pozici fundraisera a začali pracovat na síťování našich dárců a získávání nových
 • výtvarná skupina TOTEM Art slavila 10 let od svého založení
 • celý rok perfektně a profesionálně pracovaly týmy jednotlivých projektů

Získané registrace:

Obnovená akreditace MVČR pro projekt Management dobrovolnictví pro podporu regionu

Realizované projekty a programy:

TOTEM pro seniory

 • Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Akademie třetího věku
 • JEDEME DÁL – projekt realizovaný pro MO Plzeň 1
 • Taneční camp seniorů Plzeň 2018

TOTEM pro dobrovolníky

 • Management dobrovolnictví pro podporu regionu
 • SOUSEDÉ plus®
 • Evropský sbor solidarity (dříve Evropská dobrovolná služba)
 • Dobrovolnický klub Klíč
 • Seniorský dobrovolnický klub Letokruhy

TOTEM pro rodiny s dětmi

 • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
 • Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016–2019
 • Mentoringové preventivní programy pro podporu rodin a dětí s rizikem ohrožení vývoje a společenského začlenění
 • Pět P
 • KOMPAS®
 • KAMPa 15+
 • Doučování
 • Náhradní babička

TOTEM pro vaše SETKÁVÁNÍ SE

 • Sousedský jarmark
 • Místo Setkávání se
 • Světlonoš(ž)ky – podpora amatérského seniorského divadelního souboru
 • Mateřský klub Rozmarýnek
 • Mezigenerační městská zahrada

TOTEM a jeho síla nejen v regionu

 • SOUSEDÉ plus ®
 • Multiplikace know-how Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z.s. do regionu
 • PODPORA A ZAPOJOVÁNÍ SENIORŮ V RÁMCI ČR DO AKTIVNÍHO SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA
 • VOICE