Rok 2019

Realizované projekty a programy:

TOTEM pro seniory

 • Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Akademie třetího věku
 • JEDEME DÁL – projekt realizovaný pro MO Plzeň 1
 • Třetí festival – Setkání aktivních seniorů

TOTEM pro dobrovolníky

 • Management dobrovolnictví pro podporu regionu
 • SOUSEDÉ plus®
 • Evropský sbor solidarity (dříve Evropská dobrovolná služba)
 • Dobrovolnický klub Klíč
 • Seniorský dobrovolnický klub Letokruhy
 • Přečti – Pohádkové čtecí babičky a dědečkové

TOTEM pro rodiny s dětmi

 • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
 • Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016–2019
 • Mentoringové preventivní programy pro podporu rodin a dětí s rizikem ohrožení vývoje a společenského začlenění
 • Pět P
 • KOMPAS®
 • KAMPa 15+
 • Doučování
 • Náhradní babička

TOTEM pro vaše SETKÁVÁNÍ SE

 • Sousedský jarmark
 • Místo Setkávání se
 • Světlonoš(ž)ky – podpora amatérského seniorského divadelního souboru
 • Mateřský klub Rozmarýnek
 • Mezigenerační městská zahrada

TOTEM a jeho síla nejen v regionu

 • SOUSEDÉ plus ®
 • Multiplikace know-how Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z.s.
 • do regionu
 • PODPORA A ZAPOJOVÁNÍ SENIORŮ V RÁMCI ČR DO AKTIVNÍHO SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA
 • VOICE