Rok 2023

Důležité události:

 • Rok 2023 byl po dlouhé době rokem, kdy jsme mohli naplno věnovat všem našim dlouhodobým programům.
 • V květnu 2023 jsme začali zahájili projekt Příprava na budoucnost – Inovace seniorských programů v TOTEM, z.s. S podporu MPSV a programů sociálních inovací jsme se poprvé pustili do výzkumného projektu. Projekt realizujeme s partnerem – designovým studiem Pábení.
 • V říjnu jsme uspořádali další ročník Třetího festivalu, do kterého se zapojilo 18 souborů, 216 účastníků, kteří přijeli z pěti krajů a ze Slovenska.
 • I v tomto roce jsme realizovali programy pro rodiny s dětmi z UK v Komunitním centru Čechovka.
 • Pod hlavičkou Regionálního dobrovolnického centra v PK (RDC) pořádali Dny DOBROvolnictví v Plzeňském kraji, poprvé jako součást celorepublikové akce.

Realizované projekty a programy:

TOTEM pro seniory

 • Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Akademie třetího věku
 • Pro zdraví a na pohodu
 • Třetí festival – Setkání aktivních seniorů

TOTEM pro dobrovolníky

 • Management dobrovolnictví pro podporu regionu
 • Evropský sbor solidarity
 • MOSTY – podpora osamělých seniorů a dalších potřebných žijících v plzeňských domácnostech
 • Dobrovolnický klub Klíč
 • Seniorský dobrovolnický klub Letokruhy

TOTEM pro rodiny s dětmi

 • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
 • Mentoringové preventivní programy pro podporu rodiny
 • TOTEMová pírka – letní příměstské tábory

TOTEM pro vaše SETKÁVÁNÍ SE

 • Místo Setkávání se… TOTEM Bolevec
 • Komunitní centrum Čechovka

TOTEM mezigenerační

 • Svatý Martin a Velikonoce pro děti z MŠ, ZŠ a ŠD

TOTEM a jeho síla nejen v regionu

 • Regionální dobrovolnické centrum Plzeňského kraje
 • Krizové centrum pomoci v čase uprchlické krize