Ocenění Dobré duše patří všem zaměstnancům i dobrovolníkům v TOTEMu

„Anděl 2020 už navždy ponese smutnou připomínku časů, které nám všem změnily život a zároveň bude synonymem bezmezné obětavosti, empatie, solidarity, pomoci a lásky k bližnímu, jež právě nesmírně těžké období umocnilo. Není náhodou, že město Plzeň má Anděla ve svém erbu. Je tím možná předurčeno, že naše město bude navždy pod ochranou andělských křídel. A měsíce nedávné nám dávají za pravdu – bez Vás, naši úžasní a vzácní Andělé, bez Vašich rukou a srdcí, které pomáhaly, chránily a pečovaly, bychom rok 2020 zvládli v Plzni jen velmi, velmi obtížně, možná vůbec,“ říká primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa.

Ocenění Anděl 2020 a Andělské ruce 2020 bylo tak zaměstnanci magistrátního Odboru sociálních služeb distančně předáno 330 dobrým lidem, kteří se nezištně rozdávají každý den v zájmu potřebných, sociálně znevýhodněných, nemocných a osamělých seniorů.

Ocenění Dobré duše 2020 bylo mimořádně předáno devíti týmům plzeňských sociálních a zdravotních služeb, které odhodlaně, s vypětím všech sil a především úspěšně, směrem ke svým klientům, bojovaly téměř po celý rok se zákeřným nepřítelem.

Velice si vážíme ocenění Dobré duše pro Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s., které jsme převzali z rukou vedoucí Odboru sociálních služeb Mgr. Aleny Hynkové.