Pod křídly andělů jsme zahájili advent v TOTEMu

První adventní neděli se proměnil náš velký sál v jednu velkou andělskou dílnu. Pro více než 100 dětí v doprovodu rodičů jsme nachystali kreativní dílny zaměřené na výrobu vánočních dekorací, malých dárků, pozorností pro sebe, mamku a taťku či kamarády.

Do akce se zapojila řada dobrovolníků, zaměstnanci TOTEMu, ale i kolegyně z Domovinky. Ti všichni se proměnili v anděly – a to se poznalo nejen podle křídel, svatozáří, hvězdiček a bílých kostýmů, ale hlavně podle energie, která se nám podařila v sále vytvořit.

Během odpoledne dvakrát vystoupl dětský sbor Jiřičky při 34. ZŠ Plzeň, který pod vedením Jarmily Procházkové vykouzlil úžasnou předvánoční atmosféru.

Moc děkujeme všem za pomoc s přípravou akce a vším, co bylo pak na místě potřeba, aby účastníci odcházeli krásně naladěni do dalších předvánočních dnů.

Za fotografie děkujeme Ladislavu Čásovi a vy jejich prostřednictvím do akce nahlédněte.