První ročník Krajského SVIŽNÍKU 2023 proběhl v naprosto úžasné atmosféře

Ve čtvrtek 18.5.2023 jsme pořádali první ročník sportovního klání Krajský SVIŽNÍK 2023 pro naše kolegy ze sociálních služeb. Zapojilo se celkem 10 družstev z devíti organizací a energie akce byla naprosto úžasná.

Hlavní myšlenkou bylo poskytnout neformální prostor pro setkání týmů ze sociálních služeb, které (nejen) poslední roky “běží, jako o život“ a mnohdy nemají čas a energii potkat se, nadechnout, navzájem sdílet dobré i zlé, usmát se na sebe,… To vše sportovní klání přineslo a v závěru odpoledne došlo i na tanec!

První část dne se odehrávala v hale ve Žlutické ulici, kde pro nás náš partner Hokejbalový klub Plzeň zabezpečil sportovní část klání – tedy deset sportovních disciplín, např. pétanque, hod tenisovým míčkem, lukostřelba, hod šipkami, střelba na florbalovou branku, discgolf, chůze na 550 metrů, atd.

Už celé sportovní klání se neslo v duchu milého setkání, ale bylo vidět i velké sportovní nasazení všech, fandění, podpora a radost z úspěchu. To se přeneslo i na druhou část odpoledne.

Slavnostní vyhlášení proběhlo v sále TOTEMu a následující koncert KB Akustic band byl úžasnou tečkou za celým sportovním odpolednem. Poslední disciplínou, již nehodnocenou, byl tanec, který jsme si v závěru za naprosto famózního doprovodu kapely na tanečním parketu náramně užili.

Sportovní hry se konaly pod záštitou Martina Záhoře, náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí, Ing. Jiřího Šrámka, člena Rady města Plzně pro oblast sociální a aktivní život seniorů a Ing. Ivany Bubeníčkové, starostky městského obvodu Plzeň 1. Ceny a diplomy pak v sále předával společně s ředitelkou TOTEMu Vlastou Faiferlíkovou pan Mgr. Filip Zapletal, vedoucí odboru sociálních věcí Plzeňského kraje.

Zapojily se následující organizace a jejich týmy:

Krajský úřad Plzeňského kraje – Odbor sociálních věcí s týmem Ladies
Magistrát města Plzně – Odbor sociálních služeb s týmem Andělské Magisocky
Diecézní charita Plzeň s týmem Cukr Tým <3
Městská charita Plzeň, Domov pro seniory sv. Jiří s týmem Jiřinky DJS
Sdružení pěstounských rodin z.s. s týmem Na pohodu
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. s dvěma týmy Tyflorychlíci a Tyflomachři
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. s týmem Kejklíři z TOTEMu
Centrum pobytových a terénních služeb Zbůch s týmem Centrum Zbůch
Městská charita Plzeň, Domov sv. Františka s týmem Svatý František

A jak to tedy dopadlo?

1. místo získala organizace Sdružení pěstounských rodin z.s. s týmem Na pohodu
2. místo vybojoval Odbor sociálních služeb magistrátu města Plzně s týmem Andělské Magisocky
3. místo obsadila Městská charita Plzeň, Domov sv. Františka s týmem Svatý František

Naše poděkování patří…

…pracovnímu týmu, studentům a dobrovolníkům TOTEMU za precizní organizaci akce
…Josefu Kadaněmu a hokejbalovému týmu za pomoc s organizací sportovní části
…studentkám a jejich pedagožce z Církevní ZŠ a SŠ Plzeň, které zabezpečily hladký průběh celého soutěžního dne od registrace týmů po rozhodování sportovních disciplín
…kapele KB Akustic band Kam běžíte?! za úžasný koncert
…našim partnerům, tedy Plzeňskému kraji a městu Plzni za krásné dárky pro všechny zúčastněné a finance na pronájem prostor, zajištění programu a občerstvení