Svatý Martin přijel do TOTEMu na bílém koni

V polovině listopadu jsme si společně se 120 dětmi ze základních i mateřských škol, z široké veřejnosti užili program plný tvoření, šití, pečení, přemýšlení, vyprávění, připomenutí tradic …

Největší úspěch slavili bílí koníčci, které si děti naplnily a vymalovaly podle svého. Nový plyšák pak putoval do postýlek, druhý den do školy či školky.

Připravili jsme krásný mezigenerační program, který si užily jak děti, tak studentky ZČU Plzeň, které jej připravovaly, naši dobrovolníci včetně těch seniorských, bez kterých by akce nebyla v takovém rozsahu nebyla možná.

A krásné ocenění přišlo i od Bc. Ivety Burešové, ředitelky 91. mateřské školy Plzeň: „Chtěla bych velmi poděkovat za přípravu a organizaci interaktivního programu ke svátku sv. Martina, kterého se z naší MŠ zúčastnila jedna třída. Děti i učitelky byly programem i organizací nadšené. Moc rádi se zúčastníme dalších akcí a nebráníme se žádné spolupráci. Ještě jednou velké DĚKUJEME.“

Na přípravě programu se podílela celá řada lidí – od týmu, přes klienty aktivit až po dobrovolníky. Každý svým kouskem přispěl k tomu, že třídenní akce měla velký úspěch a přinesla radost do duší všech zapojených.
Poděkování patří klientům – seniorky z rukodělných prací ušily koníky, které děti plnily, seniorky z Dobrot v kuchyni napekly linecké koníky a pak se účastnily pečení s dětmi.
Naše poděkování patří i zaměstnancům ze společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., kteří šití koníků věnovali celý svůj firemní dobrovolnický den.

Pokud chcete nasát úžasnou atmosféru, stačí se podívat na fotogalerii.