TOTEM Bolevec nabídne klientům jedno setkání před prázdninami

Dobrý den vážení a milí TOTEMoví klienti.

Přicházíme k vám s informacemi, jak bude vypadat další program a provoz aktivit Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z.s.

Po zvážení všech okolností a doporučení jsme se rozhodli již do června neotvírat žádné skupinové aktivity. Vzhledem k tomu, že se domem pohybuje průměrně 1000 lidí týdně, nebyli bychom schopni garantovat bezpečný prostor pro setkání vás všech, vás, které cítíme jako svou povinnost chránit především.

Protože ale chceme poskytnout příležitost potkat se ve skupinách, ve kterých jste se běžně potkávali, podařilo se nám do následujícího období naplánovat pro každou skupinu 1 setkání. Budeme mít tak příležitost pro společné setkání, posdílení toho, co nás nejvíc těší či trápí. Zároveň nám to dá příležitost vrátit vám kurzovné z nevyčerpaných lekcí, zjistit váš zájem o pokračování od září. Zda bude lekce s programem nebo jako společenské setkání záleží na konkrétních skupinách, tématech či lektorech a dozvíte se to od svého koordinátora. Stejně tak Vám koordinátoři dají v nejbližších dnech vědět, kdy se setkání uskuteční.

Vaše účast je samozřejmě dobrovolná, setkání bude i u placených kurzů pro Vás zdarma, nebude se tedy započítávat do kurzovného. Plně respektujeme případné obavy ze setkání v TOTEMu, za TOTEM můžeme garantovat malý počet osob v jeden čas na jednom místě, vydezinfikované prostory, dezinfekci k dispozici a pak samozřejmě krásnou TOTEMovou energii, kterou s Vámi už moc a moc chceme sdílet.

Na setkání bude probíhat i vracení peněz z předplacených kurzů (pokud nebude dohodnuto s koordinátorem konkrétní aktivity jinak), kdo se nebude moci zúčastnit, budeme vracet vždy po tomto setkání na váš bankovní účet. Tento účet prosím sdělte svému koordinátorovi.

Mimo tato setkání, připravujeme opět online akce TOTEMového rozcestníku, a v červnu i akce v terénu, další trasy TOTEMových vycházek a nové vydání TOTEMových novin.

Věříme, že to všechno nám pomůže překlenout se do léta a dalších společných budoucích zážitků.