Tři místa v Plzni… tři slavnosti u příležitosti zahájení TOTEMového roku 2021/2022

aneb Chytili jsme hozenou rukavici a v úterý slavnostně otevírali další nové prostory tentokrát pro klienty TOTEM Nová Hospoda.

Minulý týden proběhly v Plzni tři zajímavé akce, které všechny spojoval jednak organizátor TOTEM, z.s. a jednak myšlenka, že září jako začátek TOTEMového roku je třeba společně s klienty a všemi, kteří mají k TOTEMu vztah, oslavit. Každá ze tří akcí byla jiná, probíhala na jiném místě a s jiným programem, ale všechny spojoval moment společného setkávání, bytí spolu.

V úterý 21.9.2021 jsme TOTEMovou štafetu tří akcí odstartovali v TOTEMu na Nové Hospodě přestižením pásky v nových prostorách. Druhý den jsme se pak přesunuli do TOTEMu na Doubravce na zahradní slavnost a ve čtvrtek jsme v TOTEMu v Bolevci završili cyklus slavnostních zahájení TOTEMového roku 2021/2022 při autogramiádě knihy Plzeňské procházky a výlety. Program jsme sestavovali tak, aby si každý příchozí mohl vybrat, co mu je blízké. Společným jmenovatelem ale bylo „být spolu“, naplnit myšlenku TOTEMu jako MÍSTA SETKÁVÁNÍ SE.“

V TOTEMu na Nové Hospodě pásku přestřihli a popřáli krásný TOTEMový život klientům Rudolf Špoták, náměstek hejtmanky Plzeňského kraje pro oblast sociální, Mgr. Eliška Bartáková, náměstkyně primátora města Plzně pro oblast sociální, Mgr. David Procházka, starosta městského obvodu Plzeň 3, a Bc. Vlastimila Faiferlíková, ředitelka TOTEMu.

Stříhání pásky je až poslední slavnostní akt, ke kterému, ale vede dlouhá cesta.  Otcem myšlenky mít TOTEM na každém větším městském obvodu byl v roce 2016 tehdejší primátor města Plzně, Martin Zrzavecký, podporovaný Radou města Plzně a ekonomickým náměstkem Ing. Pavlem Kotasem. Chytili jsme tuhle pomyslnou rukavici a pak nastal běh na dlouhou trať, kde si štafetu buď předávali, nebo celou dobu běželi s námi mnozí další. Rozhodujícím okamžikem bylo, že i nově zvolené Zastupitelstvo a Rada města Plzně v roce 2018 vyhodnotilo záměr pro Plzeň a její seniory jako prospěšný. S velkou podporou Mgr. Martina Baxy, gesční náměstkyně Mgr. Elišky Bartákové a zejména radního pro ekonomiku Bc. Davida Šloufa, který často pomáhal řešit „neřešitelné“ často i nefinanční zádrhele, které samozřejmě na neprošlapaných cestách čekají, jsme v naplňování myšlenky mohli pokračovat. Významnou pomoc jsme dostali od Odboru sociálních služeb MMP a od jednotlivých městských obvodů, kde pobočky vznikaly.

Pobočky aktivně pracovaly od roku 2018, i když ještě neměly své „doma“ a využívaly prostory jiných organizací, i když opatření kolem COVID 19 neumožňovaly osobní setkávání. O to víc jsme se všichni těšili na letošní podzim na zahájení TOTEMového roku a o to víc věříme, že letošní sezona bude plná a SPOLU.

Myslím, že velkou odměnou nám všem, kteří přispěli k tomu, aby senioři měli svůj prostor a zázemí,  byla tato letošní „zahajovací TOTEMová štafeta“, protože ve všech pobočkách svoje „DĚKUJI“ říkali právě senioři, pro které byly TOTEMové pobočky vybudovány.“