Velikonoční koledování v TOTEMu

První dubnový týden jsme zahájili v TOTEMu velikonočním programem pro děti z mateřských
a základních škol. Akce, do které se zapojilo 180 dětí z plzeňských MŠ, ZŠ a ŠD, probíhala tři dny ve velkém sále TOTEMu. Na přípravě i akci samotné se opět podíleli naši senioři, firemní dobrovolníci, TOTEMový tým, dobrovolnický tým a tentokrát i studentky a studenti z Církevní ZŠ a SŠ Plzeň.

Velký sál se proměnil v tvůrčí dílnu, kde děti rozvíjely svoji fantazii a kreativitu. Dopoledne přišly děti z mateřských či základních škol, odpoledne školní děti s družinou.

Na úvod se děti dozvěděly zajímavé a poučné informace o tradicích a velikonočních zvycích. Seznámily se mimo jiné s křesťanským výkladem svátků, s Pašijovým týdnem od Květné neděle až po Velký pátek, Boží hod velikonoční a Velikonoční pondělí. Povídaly si, jaké pokrmy doma vaří a pečou a jaké velikonoční zvyky dodržují v rodině.

Následně se děti rozdělily do skupinek a obcházely jednotlivá stanoviště, kterých bylo celkem šest. Pomocí skleněných korálků si děti dozdobily vajíčka a tulipány z drátků, které mohou dále využít jako dekorativní zápichy do květináče. U druhého stanoviště na děti čekala další kreativní činnost v podobě vycpávání látkových slepiček molitanem, které jim ochotně „babičky“ dobrovolnice zašily. Na dalších stanovištích čekaly hádanky, doplňovačky a pracovní listy s velikonoční tematikou. Starší děti si procvičily i anglická slovíčka. Velký zájem byl také o zdobení vajíček vyškrabáváním motivů – je to jednoduché a velmi efektní. Na začátku máte černý papír, který se po vyškrabání zbarví do duhových barev. Děti také vykrajovaly a pekly cukroví  z lineckého těsta, které si mohly odnést s sebou, stejně tak jako všechny ostatní výrobky.

A o tom, že se dětem i pedagogům líbilo, svědčí i hezký e-mail, který k nám dorazil:

„Opět moc děkujeme za velmi pěkně připravené dopoledne pro děti z naší mateřské školy. Paní učitelky i kluci a holky byli z programu nadšeni. Za celou mateřskou školu moc děkuji za spolupráci
a těšíme se na další akce. S přáním hezkého dne Bc. Iveta Burešová, ředitelka 91. mateřské školy Plzeň, Jesenická 11, příspěvková organizace.“

Velký dík patří…

… pracovnímu týmu z TOTEMu, který v rámci prevence vyhoření drátoval základy pro dotvoření dětmi, šil, tvořil, maloval, stříhal a zdobil
… seniorkám, které v rámci svých aktivit v TOTEMu šily základní tvary pro velikonoční zvířátka
… dobrovolníkům, kteří nás na náročném tři dny trvajícím programu podpořili na jednotlivých stanovištích
… studentkám a studentům ZŠ a SŠ církevní Plzeň s doprovodem pedagožky za zabezpečení programu jednoho dne
…. kolegyni Heleně, Petře a praktikantkám Heleně a Karolíně, které celý workshop připravily
a organizovaly

V neposlední řadě děkujeme našim fotografům Dominice Soukupové a Tomáši Holubovi za krásnou reportáž, kterou si můžete prohlédnout zde.