Příroda Šlovického vrchu

Poslední květnový den jsme se s partou „fanoušků“ přírody vypravili k Dobřanům na Šlovický vrch. Ten je domovem malého stáda exmoorských koní, kteří spásáním pomáhají udržovat zdejší unikátní biotop potřebný pro život chráněných druhů. Společně jsme tu objevovali (a obdivovali) kriticky ohroženou žábu kuňku žlutobřichou i vzácné korýše – listonoha letního a žábronožku letní a všímali si i rostlinného bohatství tohohle místa. Z kamenné mohyly na samém vrcholu kopce jsme se pak ještě rozhlédli do kraje…