Oslava MDŽ se Seniorkapelou

Do TOTEMu Nová Hospoda zavítala Seniorkapela a společně jsme oslavili dodatečně MDŽ. Mužští členové kapely rozdávali přítomným ženám dárečky od dětí ze 16. MŠ v Korandově ulici, se kterou má TOTEM Nová Hospoda dlouhodobou spolupráci.
Moc děkujeme za společně strávené odpoledne, které jsme si moc užili. Na akci dorazilo tolik seniorů, že bylo potřeba velké „brigádnické akce“. Obyvatelé Prostřední 48 museli ze svých bytů donést židle, aby si všichni příchozí měli kam sednout. Zpívali jsme spolu se Seniorkapelou a došlo i na taneček.
Další hudební odpoledne se Seniorkapelou proběhne následující měsíc. Sledujte náš rozcestník, ať si můžete zarezervovat své místo.
Fotogalerie je propojena s článkem: Oslava MDŽ se Seniorkapelou