Historie

TOTEM Nová Hospoda je pobočkou Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, které své programy realizuje od roku 1999.

Myšlenka vytvořit pobočku TOTEMu vznikla na podnět zastupitelů města Plzně v roce 2016. Díky výzvě vytvořit Místo setkávání se, které bude vycházet z dlouholetého know – how TOTEMu, můžeme vyjít vstříc požadavkům seniorů, pro které je z různých důvodů do Bolevce daleko a můžeme přenést aktivity naší organizace do dalších městských obvodů.

Rok 2017

Během tohoto roku jsme se organizačně připravovali na vznik nových poboček, vyhledávali jsme vhodné prostory, mapovali zájem obyvatel, partnerských organizací a dalších subjektů o rozšíření činnosti TOTEMu do dalších městských obvodů.

Rok 2018

Celý rok jsme pracovali na oslovování klientů, přípravě zajímavých programů a zvyšování povědomí o fungování TOTEMu v nových lokalitách. Mapovali jsme zájem (nejen) seniorů o naše programy.

Otevřeli jsme kurz Trénování paměti a celou řadu jednorázových akcí.

Realizovali jsme velkou společenskou akci JablkoHraní a pomáhali s programem na akcích TJ Sokol Nová Hospoda – např. Čarodějnický rej.

Realizovali jsme mezigenerační programy ve spolupráci s mateřskými školkami.

Rok 2019

Od ledna 2019 jsme získali do pronájmu prostor v areálu TJ Sokol Nová Hospoda, kde jsme zařídili útulnou klubovnu. Naše aktivity získaly stabilní zázemí, Místo Setkávání se tak nabylo konkrétní podoby.

V klubovně i nadále probíhal kurz Trénování paměti, realizovali jsme zde jednorázové akce jako tvořivé dílny, hudební workshopy, poskytli jsme prostor a podíleli se na programu mateřského klubu TOTEMáček, proběhly zde semináře např. na téma Domácí vzdělávání, setkání MamaCamp, již tradičně JablkoHraní atd.

Novinkou byla nabídka dvou termínů Letního příměstského tábora, který se setkal s velmi příznivým ohlasem.

Velký podíl činnosti TOTEMu Nová Hospoda v roce 2019 tvořila organizace mezigeneračních aktivit, namátkou zmiňme vernisáž děl dětí z 24. MŠ v domě v Prostřední 48 nebo kulturní vystoupení dětí tamtéž či tvořivé dílny v mateřských školkách, které vedly naše seniorky.

Zapojili jsme se do projektu Přečti a v průběhu roku 2019 jsme zprostředkovali čtení dětem ve 13 mateřských školkách, kam pravidelně docházelo číst 15 pohádkových čtecích babiček a dědečků.