Historie

TOTEM Nová Hospoda je pobočkou Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, které své programy realizuje od roku 1999.

Pobočka TOTEM Nová Hospoda zahájila svou činnost pro klienty v roce 2018 s cílem nabídnout pestrou škálu aktivizačních programů především pro seniory, vytvářet příležitosti pro mezigenerační spolupráci a otevřít v Plzni další Místo SETKÁVÁNÍ SE. Postupnými kroky během uplynulých let pobočka získala podobu, kterou můžete na vlastní kůži vyzkoušet teď.

Aktuální nabídku najdete zde.

Rok 2023

Klienti mohli celý rok docházet do již tradičních aktivit (jako je kurz Trénování paměti, nebo Cvičení na podložkách či na židlích, Hravá kavárna, Společné snídaně, vystoupení Seniorkapely či jezdit na výlety), ale rozšířili jsme i nabídku o nové akce – kvízy, přednášky, Setkání u kávy či možnost využít PC a tisk. V záveru roku jsme poprvé uspořádali šťědrovečerní večeři pro seniory.

Program na pobočce jsme první rok financovali v režimu veřejné zakázky financované městem Plzeň.

Během roku 2023 se proměnil pracovní tým, za kolegyni Jarku Pouzarovou, která odešla na mateřskou dovolenou nastoupila Markéta Hallová a v závěru roku Soňu Dudyovou vystřídala Eliška Sládková.

Během roku jsme velmi rozšířili program mezigeneračních aktivit pod vedením Blanky Sýkorové – Pohádkové čtecí babičky, tvořivé mezigenerační dílny na pobočce TOTEM Nová Hospoda

Rok 2022

Tým na pobočce se proměnil, nově nastoupila Jarka Zajíčková a rozšířili jsme se o kolegyni Blanku Sýkorovu, která se věnovala převážně mezigeneračním aktivitám – Projektu Pohádkových čtecích babiček a dědečků a potkávání se se školkami. V průběhu roku 2022 nastoupila jako asistentka koordinátorky programů na Nové Hospodě Soňa Dudyová Ščuková.

Mezi nové akce tohoto roku patří Společná snídaně, při které jsme se scházeli u dobré kávy, čaje a napečeného moučníku, abychom si společně užili dopoledne plné vyprávění, pohody a legrace.

Rozhodli jsme se vytvořit Hravou kavárnu pro děti z MŠ, kde děti pravidelně řeší různé hlavolamy a rébusy a pomáhají jim naše dobrovolnice z řad seniorů.

Letos jsme se také zapojili do programu Ukliďme Česko a uspořádali jsme Sousedskou večeři v rámci projektu Evropský den sousedů.

Nově zavedli IT konzultace pro seniory, které mohou senioři bezplatně využít a zeptat se tak na otázky, které je v této oblasti zajímají a naučit se něco nového, co využijí v běžném životě.

Během tohoto roku jsme uspořádali několik výletů. Například do Stříbra, Konstantinových Lázní, nebo do Plas, kde jsme navštívili místní Zoo. V teplejších měsících roku jsme se setkávali při hraní pétanque v areálu TJ Sokol na Nové Hospodě. Také jsme pravidelně pořádali tvořivé dílny pro děti z MŠ, kde dětem pomáhaly dobrovolnice z řad seniorů. Uspořádali jsme další ročník oblíbené podzimní akce JablkoHraní.

V roce 2022 jsme pokračovali ve spolupráci s organizací Mezi námi, o.p.s. na projektu Přečti – mezigenerační projekt Pohádkové čtecí babičky.

Zapojili jsme se do několika velkých akcí s našimi partnery: Muzejní noc, Adventní tvořivá dílna v rámci akce Podzemí za svitu baterek – ve spolupráci s Plzeňským prazdrojem, konkrétně Pivovarským muzeem, Oslava dne dětí – ve spolupráci se Sokolem Nová Hospoda.

Rok 2021

Rok 2021 se nesl v podobném duchu jako rok předcházející. Nebyl jednoduchý a uzavírky, omezování počtu účastníků a další opatření zasáhly i do chodu TOTEM Nová Hospoda. Co se nám tento rok povedlo?

I přes doznívající omezení a často přetrvávající strach jsme uskutečnili řadu rozcestníkových akcí a kurzů. Uspořádali jsme letní příměstský tábor.

Byli jsme tu pro naše klienty osobně, po telefonu, po emailu. Nabídli jsme alternativní program v době, kdy se nebylo možné scházet tak, jak jsme byli zvyklí.

V měsících leden až duben 2021, kdy nebylo možné realizovat prezenční aktivity, jsme klientům všech TOTEMových poboček nabízeli aktivity a programy formou online na TOTEMovém YouTube kanálu (cestovatelská promítání, jazykové kurzy, pohybové aktivity, workshopy), přinášeli jsme pravidelné „Pokecy s…“ – online setkávání na Skype platformě, podcasty se zajímavými hosty, aktualizovali jsme Program na doma na webu, 1x za 14 dnů vydávali elektorinicky TOTEMové noviny a mnohé další programy.

Vzhledem k tomu, že ne všichni klienti poboček TOTEMu jsou uživatelé internetu, snažili jsme se dále o distribuci různých materiálů v papírové podobě, aby tak i tito senioři měli možnost být aspoň trochu aktivní a neztratili s TOTEMovým děním kontakt. Konkrétně se jednalo o další  – velikonoční – vydání TOTEMových novin, pravidelnou distribuci úkolů z Trénování paměti, ale také pravidelné konzultace, individuální vycházkyindividuální podporu.

I v tomto hektickém období jsme stihli dne 1.4.2021 převzít zrekonstruované prostory v Prostřední 48, realizovat stěhování pobočky z areálu TJ Sokol Nová Hospoda a postupně nové prostory zařizovat.

Díky novým prostorám v Prostřední 48 jsme mohli rozšířit nabídku pravidelných aktivit o Cvičení pro seniory. Od nové TOTEMové sezóny 2021/2022 jsme dále otevřeli druhou skupinu Trénování paměti.

I přes nepřízeň pandemické situace jsme pokračovali s programem Pohádkových čtecích babiček a dědečků i když pod tíhou strachu seniorů a omezení.

Rok 2020

Naši naplnánovanou činnost přerušila v březnu 2020 pandemie COVID-19 a následný vyhlášený nouzový stav. I přes tento nelehký čas jsme na pobočce TOTEM Nová Hopsoda dokázali odvést pro naše klinety mnoho práce.

Pokud to bylo možné, uskutečnili jsme řadu jednorázových akcí, odvedli mnoho lekcí v pravidelném kurzu trénování paměti, uspořádali jsme dva běhy příměstského tábora.

Nabídli jsme alternativní nabídku aktivit, zvláště pro seniory (povídání přes Skype, pořady na TOTEMovém YouTube kanálu, osobní, telefonické či emailové konzultace a popovídání, naučné trasy v okolí, které si mohli lidé sami projít atd.).

V období nouzového stavu na jaře a i na podzim 2020 jsme otevřeli v TOTEMu ve spolupráci s MMP centrum krizové dobrovolnické pomoci zaměřené na pomoc seniorům a dalším osobám v nouzi.  Do zajištění chodu Krizové linky a Krizového centra se zapojila i kolegyně z TOTEMu Nová Hospoda. Ta se také stala kontaktní osobou pro zajištění potřeb obyvatel domu v Prostřední 48, Krajní 5, což vedlo k většímu sblížení s těmito obyvateli, jako potencionálními klienty nového budovaného centra.

Abychom podpořili klienty projektu být co nejvíce aktivní a vycházet ven (což se ukázalo jako největší úskalí dlouhého jarního uzavření), připravili jsme v jednotlivých městských obvodech vycházkové trasy, velmi často napojené na naučné trasy SVSMP s tematikou aktivit, které TOTEMoví klienti znají. Takto jsme nabídli i klientům tohoto projektu trasy 3x na Doubravce, 1x na Slovanech, 1 x na Borech a 1x ve středu města.

Protože si uvědomujeme, že ne všichni účastníci projektu jsou online, hledali jsme i jiné cesty podpory. Jednou z nich bylo vydání TOTEMových novin. Ve spolupráci s MMP OSS jsme připravili 3 vydání TOTEMových novin, občasníku, který měl rovněž za cíl aktivizovat občany v obtížné situaci, podporovat je a udržovat v dobré psychické kondici. Tyto noviny pak dobrovolníci a tým TOTEMu roznesli do domovních schránek všech našich klientů, tedy i klientů poboček.

V začátku roku jsme pokračovali v programu Pohádkových čtecích babiček a dědečků, ale od března toto přerušil nouzový stav. V závěru roku 2020 se podařilo natočit videopohádky a alespoň touto dálkovou formou přenést kousek krásné energie od seniorů k dětem v MŠ.

Snažili jsme se ve víru neustálých změn, nařízení a omezení, zvládnout vše nejlépe, jak jsme uměli, a věříme, že jsme řadě klientů pomohli překlenout nelehké období.

Rok 2019

Od ledna 2019 jsme získali do pronájmu prostor v areálu TJ Sokol Nová Hospoda, kde jsme zařídili útulnou klubovnu. Naše aktivity získaly stabilní zázemí, Místo Setkávání se tak nabylo konkrétní podoby.

V klubovně i nadále probíhal kurz Trénování paměti, realizovali jsme zde jednorázové akce jako tvořivé dílny, hudební workshopy, poskytli jsme prostor a podíleli se na programu mateřského klubu TOTEMáček, proběhly zde semináře např. na téma Domácí vzdělávání, setkání MamaCamp, již tradičně JablkoHraní atd.

Novinkou byla nabídka dvou termínů Letního příměstského tábora, který se setkal s velmi příznivým ohlasem.

Velký podíl činnosti TOTEMu Nová Hospoda v roce 2019 tvořila organizace mezigeneračních aktivit, namátkou zmiňme vernisáž děl dětí z 24. MŠ v domě v Prostřední 48 nebo kulturní vystoupení dětí tamtéž či tvořivé dílny v mateřských školkách, které vedly naše seniorky.

Zapojili jsme se do projektu Přečti a v průběhu roku 2019 jsme zprostředkovali čtení dětem ve 13 mateřských školkách, kam pravidelně docházelo číst 15 pohádkových čtecích babiček a dědečků.

Rok 2018

Celý rok jsme pracovali na oslovování klientů, přípravě zajímavých programů a zvyšování povědomí o fungování TOTEMu v nových lokalitách. Mapovali jsme zájem (nejen) seniorů o naše programy.

Otevřeli jsme kurz Trénování paměti a celou řadu jednorázových akcí.

Realizovali jsme velkou společenskou akci JablkoHraní a pomáhali s programem na akcích TJ Sokol Nová Hospoda – např. Čarodějnický rej.

Realizovali jsme mezigenerační programy ve spolupráci s mateřskými školkami.

Rok 2017

Myšlenka vytvořit pobočku TOTEMu vznikla na podnět zastupitelů města Plzně v roce 2016. Díky výzvě vytvořit Místo setkávání se, které bude vycházet z dlouholetého know – how TOTEMu, můžeme vyjít vstříc požadavkům seniorů, pro které je z různých důvodů do Bolevce daleko a můžeme přenést aktivity naší organizace do dalších městských obvodů.

Během tohoto roku jsme se organizačně připravovali na vznik nových poboček, vyhledávali jsme vhodné prostory, mapovali zájem obyvatel, partnerských organizací a dalších subjektů o rozšíření činnosti TOTEMu do dalších městských obvodů.