Naše činnost

Co přesně Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM Nová Hospoda nabízí?

Jednorázové akce

Mottem TOTEMu Nová Hospoda je Místo Setkávání se a nás těší, že si k nám nachází cestu zájemci o různé aktivity, které buď sami pořádáme nebo je pomáháme realizovat.

V programové náplni tak naleznete tvořivé dílny, přednášky, workshopy, cestovatelská promítání, miminkovské snídaně, letní příměstské tábory a další aktivity. Převážná většina těchto akcí probíhá v klubovně a v areálu naší partnerské organizace TJ Sokol Nová Hospoda. Snažíme se realizovat a podílet se na činnostech, kdy dochází ke spontánnímu mezigeneračnímu setkávání a nás těší, že jsou tato setkání vždy shledána jako velmi obohacující a radostná.

Další část našich aktivit realizujeme pro obyvatele domu v Prostřední 48, ať už to jsou koncerty, vystoupení dětí z mateřských školek nebo tématické besedy, které pořádáme ve spolupráci s Odborem sociálních služeb Magistrátu města Plzně.

Pravidelné kurzy či kluby


Vytváříme prostor pro vyjádření potřeb a přání, poznávání se, navazování a budování vztahů, vzájemnou podporu při zkvalitňování života, atd.

Kurz Trénování paměti, kde se pravidelně schází skupina seniorek, nabízí účastnicím procvičení dlouhodobé a krátkodobé paměti i schopnost koncentrace. Zároveň je to ale příležitost strávit čas ve společnosti milých lidí, v útulné klubovně, kde je čas i prostor svěřit se s denními radostmi a starostmi, např. oslavit narození dalšího vnoučete či pravnoučete či naopak společně prožít smutek z odchodu blízkého člověka.

 

Mezigenerační projekty

Nedílnou součástí činnosti TOTEMu Nová Hospoda je zapojení se do mezigeneračního projektu Přečti a organizování různorodých mezigeneračních aktivit, kde se setkávají děti předškolního a školního věku se seniory a seniorkami.