Aktuální opatření platná od 14. 10. 2020

Vážení klienti TOTEMu Nová Hospoda,

s ohledem na aktuální opatření vydaná Vládou ČR dne 14. 10. 2020 jsme nuceni upravit organizaci akcí, které pro vás připravujeme.

Důležitým parametrem je nyní omezení počtu osob pro veškeré hromadné akce (vnitřní a venkovní). Počet účastníků včetně lektora nesmí překročit číslo 6. Prosíme proto o respektování pokynů, které vám k jednotlivým akcím sdělí koordinátorka pobočky Martina Červenková telefonicky nebo prostřednictvím SMS.

Pro přehlednost a ujištění, že se snažíme nastavovat bezpečné prostředí pro všechny příchozí, opět připomínáme následující podstatné informace:

  • Do TOTEMu je umožněn vstup pouze se zakrytými ústy a nosem. Když se vám stane, že roušku zapomenete, rádi vám roušku poskytneme.
  • Všechny prostory TOTEMu Nová Hospoda jsou s ještě větší pečlivostí uklízeny a dezinfikovány i v průběhu dne.
  • V klubovně a na toaletě je k dispozici dezinfekce na ruce. Prosíme o její používání.
  • Více než kdy jindy prosíme o včasné omlouvání vaší případné neúčasti na aktivitě, mnohdy na tom závisí, zda se akce bude konat či nikoli.
  • Na WC jsou instalovány pouze papírové utěrky na ruce.
  • Rozdělili jsme pracovní tým do skupin tak, abychom v případě problému byli schopni i v omezeném počtu zajistit fungování organizace. Proto se může stát, že se při aktivitách potkáte s jinými pracovníky, než bývá zvykem. Prosíme vás i v tomto ohledu o trpělivost. Nemusíme pak všichni mít aktuální informace nebo přesné odpovědi na vaše otázky. Ale jako tým jsme neustále v online spojení a řešíme problémy tak, jak přicházejí.
  • Pokud docházíte na nějakou aktivitu TOTEMu a bude vám nařízena karanténa, či budete pozitivně testování na COVID-19, případně se u vás projeví příznaky respiračního onemocnění, prosíme vás o včasné nahlášení těchto skutečností koordinátorovi příslušné aktivity, do které docházíte (telefonicky / emailem).
  • Naplno funguje krizová linka v rámci projektu Mosty, kterou je možné i teď využít v případě, že jste sami a budete potřebovat pomoc dobrovolníků k zajištění základních životních potřeb, anebo si třeba jen potřebujete pravidelně popovídat. Najdeme vám „přítele na telefonu“. A pokud jste příznivcem „papírových dopisů“ a rádi je píšete, najdeme vám přítele na dopisování.
  • Zároveň nabízíme Individuální konzultace s pracovnicí TOTEMu, společně můžeme hledat řešení.  
  • Pokud jste doma a máte přístup na internet, využijte našich programů, které umisťujeme na TOTEMový YouTube kanál. Můžete si tak i z bezpečí domova zacvičit jógu, virtuálně cestovat atd. Podrobnosti najdete zde.

Do nadcházejících dnů vám všem přejeme pevné zdraví a kdykoli budete potřebovat podpořit, posdílet strasti či radosti, nezapomínejte, že jsme tu pro vás.

Za TOTEMový tým Martina Červenková