Čtecí babičky opět zahájily čtení ve školkách

Možná se to nezdá, ale uplynuly už skoro dva měsíce od začátku školy. Se začátkem nového školního roku jsme i my zahájili další sezónu čtení pohádek v mateřských školkách. Opět chodíme pravidelně do školek, kde po obědě čteme dětem pohádky. Někteří z nás se vídají se stejnými děti jako v loňském roce a setkání po prázdninách bylo velmi emotivní, někteří poznali děti nové. Zpočátku se všichni trochu stydí, ale po dvou třech čteních se opět začne sborově ozývat: „Jééé, naše čtecí babička… Babičko, co budeme dneska číst?“

Pohádkovými čtecími babičkami nebo dědečky jsou senioři, kteří jednou týdně (nebo dle dohody) docházejí číst pohádky do mateřských školek. Školku společně vybíráme tak, aby byla vždy co nejblíže místu, kde čtecí babička nebo dědeček bydlí, nebo v takovém místě, kde se často pohybuje. Často také odpovídáme na otázku, co se dětem ve školce čte. Odpověď ale není jednoznačná, některé školky umožňují nosit vlastní knihu z domova, některé chtějí, aby se pokračovalo již v rozečtené knize. V jedné školce seniorka nečte, ale vypráví příběhy z paměti. Je to různé, ale vždy se domlouváme tak, aby byly děti spokojené. Vlastně zde nejde ani tak o to, co se čte, ale o to, kdo to čte. Vytváří se zde vztah mezi dětmi a seniory, který má přínos pro obě strany. Děti mají „svoji“ babičku (nebo dědečka), na kterou se těší, a senioři smysluplně tráví svůj volný čas. Zpětnou vazbou je jim pak hlavně radost dětí.

Součástí celého programu je tzv. Klub čtecích babiček a dědečků. Jednou za čtvrt roku dochází k setkávání seniorů zapojených do programu, společně probereme radosti a starosti, které se objevují při čtení, poznáme se navzájem, navážeme mezi sebou užší kontakty. Na programu jsou i různé doprovodné aktivity, ať už vzdělávací, nebo například výlet.

Chcete se i vy připojit k našim pohádkovým čtecím babičkám a dědečkům?

Napište nebo zavolejte, rádi vám podáme bližší informace. Nebo můžete rovnou přijít na naše naplánované setkání, které proběhne 31. 10. 2023 od 13 hodin v TOTEMu na Nové Hospodě. Tématem setkání bude trénování paměti se zaměřením na děti.