Městská policie Plzeň a senioři na Nové Hospodě

Dne 4.12. 2019 jsme uspořádali besedu pro obyvatele domu v Prostřední 48 na téma Projekty Městské policie Plzeň ve vztahu k seniorům a Jak si nenechat ublížit. Zástupkyně Městské policie Plzeň Bc. Andrea Vlčková, Dis. prezentovala např. obsahovou náplň Senior akademie a dále poskytla cenné praktické rady, jak si ochránit svůj majetek a zdraví. Děkujeme za spolupráci při organizaci besedy Mgr. Karolíně Vodičkové, MBA, vedoucí odd. Sociální práce a metodiky sociálního bydlení, a její kolegyni Lence Walterové, Dis.